Project Manager

Нам по дорозі, якщо:


 • ви вільно володієте діловою англійською мовою

 • організація праці – ваша сильна сторона

 • ви спілкуєтеся як професіонал

 • надійність – ваше друге ім’я

 • ви ставитеся до розвитку в сфері ІТ як до виклику і можливостей

 • необов’язково – досвід роботи у сфері IT буде перевагою

We’ve got a match if:


 • you speak business English fluently

 • work organization is your thing

 • you communicate like a pro

 • reliability is your middle name

 • you regard development in IT as a challenge and opportunity

 • optional – work experience in IT will be an asset

Що ви будете робити:


 • керувати бюджетом, термінами виконання робіт, ризиками і комунікаціями в процесі розробки веб-сайту

 • керувати плануванням роботи, контролювати хід проєкту, встановлювати етапи проєкту, призначати завдання

 • відзначати та вирішувати проблеми в проєктах

 • працювати з віддаленими і багатонаціональними командами, включаючи креативні і брендингові агентства

 • виступати в якості керівника і радника команди розробників, контролюючи їх роботу і результати діяльності

 • розвиток і підтримка ділових відносин, необхідних для успіху проєкту

 • встановлення та підтримка зв’язку для забезпечення належного потоку інформації між учасниками проєкту

 • брати активну участь у процесі вдосконалення та прийнятті рішень щодо проєкту

What you will do:


 • manage budget, deliverables, risk and communication in the website development process

 • manage work planning, monitor project progress, set project milestones, assign tasks

 • flag and solve problems in projects

 • work in line with remote and multinational teams, including creative and branding agencies

 • act as a manager and adviser for the development team, oversee their work and performance

 • developing and maintaining business relationships essential to project success

 • establish and maintain communication to ensure proper information flow within project members

 • actively participate in the process of project improvement and project decision-making

На що ви можете очікувати:


 • дружня атмосфера, постійний розвиток та підтримка команди на кожному етапі роботи

 • різноманітні проєкти і складні завдання

 • винагорода в залежності від досвіду і навичок

 • гнучкий графік роботи

 • частково віддалена робота

 • команда досвідчених програмістів, готових поділитися своїм досвідом

 • доступ до найкращого обладнання: MacBook Pro з додатковими аксесуарами

What you can expect:


 • friendly atmosphere, ongoing development and team’s support at every point of work

 • variety of projects and challenging tasks

 • salary based on experience and skills

 • flexible working time

 • partially remote working

 • a team of experienced developers ready to share their insights experience

 • access to the best equipment: MacBook Pro with additional accessories