Shopify Developer

Що ми вимагаємо від вас?


 • Мінімум 2 роки документованого досвіду роботи над Shopify, включаючи створення власних тем і функцій з нуля, а також модифікацію наявних елементів

 • Можливість створення сучасного front-end в техніці RWD

 • Знання CSS3, HTML5, JavaScript (включаючи технології AJAX, jQuery)

 • Знання одного з адаптивних CSS фреймворків (наприклад, Bootstrap, Foundation тощо)

 • Базові знання програм графічного дизайну, таких як Adobe Photoshop та Adobe XD (достатньо для перетворення графічних проєктів в код)

 • Знання систем контролю версій (GIT або SVN).

 • Навички роботи в компанії з високим ступенем співпраці

What do we require from you?


 • Minimum 2 years of documented experience working on Shopify, including building custom themes and features from scratch as well as modifications to existing elements

 • Skills in creating modern front-ends in the RWD technique

 • Knowledge of CSS3, HTML5, JavaScript (including AJAX, jQuery technology)

 • Knowledge of one of Responsive CSS Frameworks (e.g. Bootstrap, Foundation, etc.)

 • Basic knowledge of graphic design programs, such as Adobe Photoshop and Adobe XD (proficient enough to cut graphic designs to code)

 • Knowledge of version control systems (GIT or SVN)

 • Ability to work within a highly collaborative company

Додатковою перевагою буде:


 • Перш за все, ви будете кодувати технологічні проєкти – від створення веб-сайтів на основі CMS-систем до створення електронної комерції

 • Крім того, будьте готові до тісної співпраці з іншими нашими розробниками – може статися, що ви створите якісь проєкти разом

 • Ми також будемо просити вас про регулярну підтримку програмістів на молодших посадах

 • Тому ваша робота буде поєднанням технологічних завдань з командною роботою та наставництвом

We will be glad to know that you’re familiar with any of these:


 • First of all, you’ll be coding technological projects – from creating websites based on CMS systems to building e-commerce

 • Prepare also for close cooperation with our other developers – it may happen that you will create some projects together

 • We will also ask you for regular substantive support for developers at junior positions

 • Your work will, therefore, be a mix of technological tasks with teamwork and mentoring.

Ми пропонуємо Вам:


 • Робота над проєктами для клієнтів з усього світу, але переважно з США

 • Приваблива заробітна плата – в залежності від ваших навичок ми запропонуємо вам від 6000 до 9500 злотих нетто

 • Робота в амбітній команді людей із пристрастю та досвідом

 • Підтримка в особистому та професійному розвитку

 • Контакти з фахівцями в різних галузях – ми є частиною Hexe Capital Group, що поєднує компетенції в різних сферах технологій, бізнесу та інтернет-маркетингу

We offer you:


 • Work on projects for clients from around the world, but mostly USA

 • Attractive salary – depending on your skills, we will offer you between PLN 6,000 and 9,500 net

 • Work in an ambitious team of people with passion and experience

 • Support for personal and professional development

 • Contact with specialists in various fields – we are a part of the Hexe Capital Group combining the competences of various areas of technology, business, and online marketing.