WordPress Developer /
Web Developer

Що ми вимагаємо від вас?


 • Мінімум 3 роки документованого досвіду роботи з WordPress (знання WooCommerce буде перевагою)

 • Можливість створення сучасного front-end в техніці RWD

 • Добре знання CSS3, HTML5, JavaScript (включаючи ES6+, AJAX, jQuery)

 • Знання одного з адаптивних CSS фреймворків (наприклад, Bootstrap, Foundation тощо)

 • Знання програм графічного дизайну, таких як Sketch, Adobe Photoshop та Adobe Illustrator (достатньо для перетворення графічних проєктів в код).

 • Знання систему контролю версій (GIT)

 • Добре знання ACF

 • Добре знання PHP

 • Добре знання SASS та SCSS

 • Можливість роботи з користувацькими API

 • Навички створення та налаштування CSS/JS анімації

What do we require from you?


 • Minimum 3 years of documented experience working on WordPress (WooCommerce knowledge would be an asset)

 • Skills in creating modern front-ends in the RWD technique

 • Good knowledge of CSS3, HTML5, JavaScript (including ES6+, AJAX, jQuery technology)

 • Knowledge of one of Responsive CSS Frameworks (e.g. Bootstrap, Foundation, etc.)

 • Knowledge of graphic design programs, such as Sketch, Adobe Photoshop and Adobe Illustrator (proficient enough to cut graphic designs to code)

 • Knowledge of version control systems (GIT)

 • Good knowledge of ACF

 • Good knowledge of PHP

 • Good knowledge of SASS and SCSS

 • Ability to work with custom APIs

 • Ability to create and customize CSS/JS animations

Додатковою перевагою буде:


 • Знання популярних PHP фреймворків

 • Angular, React, Gatsby, Vue

 • PHP

 • Jira/Asana

 • Avocode, Zeplin, inVision

 • Знання хоча б однієї методології CSS (BEM, ATOM тощо)

 • Конструктори веб-сайтів WordPress (наприклад, Elementor, WPBakery)

We will be glad to know that you’re familiar with any of these:


 • Knowledge of common PHP frameworks

 • Angular, React, Gatsby, Vue

 • PHP

 • Jira/Asana

 • Avocode, Zeplin, inVision

 • Knowledge of at least one CSS methodology (BEM, ATOM, etc)

 • WordPress page builders (e.g. Elementor, WPBakery)

Ми пропонуємо Вам:


 • Робота над проєктами для клієнтів з усього світу, в т.ч. зі США, Франції, Великобританії, ОАЕ тощо.

 • Робота в амбітній команді людей із пристрастю та досвідом

 • Зв’яжіться з фахівцями в різних сферах – ми є частиною Hexe Capital

 • Приєднання до групи, що об’єднує фахівців з різних галузей технологій, бізнесу та інтернет-маркетингу

 • Висококласний робочий ноутбук і додатковий монітор для віддалених потреб

 • Офісне приміщення у Вроцлаві

 • Приваблива заробітна плата – в залежності від ваших навичок ми запропонуємо вам від 6 000 до 10 000 злотих нетто.

We offer you:


 • Work on projects for clients from around the world, e.g. USA, France, Great Britain, etc.

 • Work in an ambitious team of people with passion and experience

 • Contact with specialists in various fields – we are a part of the Hexe Capital

 • Joining a group that combines the competencies of various areas of technology, business, and internet marketing

 • A high-end work laptop and additional monitor for your remote needs

 • Office space in Wrocław

 • Attractive salary – depending on your skills, we will offer you between PLN 6,000 and 10,000 net